+420 493 792 070

+420 732 718 407

skola@zslb.cz

Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín

Komenského 95

Lázně Bělohrad 507 81

IČ: 70879150

+420 493 792 070

+420 732 718 407

skola@zslb.cz

Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín

Komenského 95

Lázně Bělohrad 507 81

IČ: 70879150

Slavnostní zahájení školního roku pro žáky PRVNÍCH tříd – 1.9.2021

Žáci prvních tříd se shromáždí na školním dvoře 1. 9. 2021 v  8.15 hodin.  Zde proběhne slavnostní zahájení, při kterém budou žáci  rozděleni do jednotlivých tříd.  

Poté odejdou společně se svými třídními učitelkami do třídy. V případě zájmu s nimi  mohou jít do třídy i zákonní zástupci, ale musí splňovat jednu z podmínek pro vstup do budovy školy (14 dní po dokončeném očkování, prodělaná nemoc ne delší než 180 dní od prvního pozitivního testu, negativní výsledek testu z odběrového místa).  

(Pokud byl žák v posledních prázdninových dnech na dovolené v zahraničí, žádáme zákonné zástupce o dodržení podmínek nástupu žáka do školy dle platných nařízení Ministerstva zdravotnictví). 

Po celou dobu pobytu ve škole musí všichni (i žáci) nosit ochranu dýchacích cest.  

Testování žáků prvních tříd proběhne 2. 9. 2021 ve škole. Bližší informace podají třídní učitelky během uvítání prvňáčků ve třídě. 

Těšíme se na vás.    

Komentáře jsou zakázány.