+420 493 792 070

+420 732 718 407

skola@zslb.cz

Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín

Komenského 95

Lázně Bělohrad 507 81

IČ: 70879150

+420 493 792 070

+420 732 718 407

skola@zslb.cz

Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín

Komenského 95

Lázně Bělohrad 507 81

IČ: 70879150

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ

NA OBSAZENÍ VEDOUCÍHO PRACOVNÍHO MÍSTA
ŘEDITEL/ŘEDITELKA
ZÁKLADNÍ ŠKOLY K.V.RAISE, LÁZNĚ BĚLOHRAD, OKRES JIČÍN,
Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad, IČO: 70879150

Podrobnosti

Novinky

Kvě
05

Testování firmou SAFRES - informace pro rodiče

Vážení rodiče, od 10. 5. se nám podařilo sehnat externí firmu na testování žáků, firmu SAFRES. Je to certifikovaná firma, která má smlouvy na testování…

Číst více
Kvě
04

Poděkování

Děti ze základní školy děkují firmě Strombuch za 30 kusů krásných špalků. Po mírném obroušení panem školníkem budou tyto špalky z bělohradské Bažantnice sloužit jako…

Číst více
Dub
29

Informace k návratu žáků II. stupně od 3.5.2021

V pondělí 3. května 2021 se žáci II. stupně vrací do školních lavic a to rotačně. To znamená, že každý týden bude ve škole přítomna…

Číst více

Projekt Edison

Každý rok naši školu navštěvují zahraniční studenti. Snaží se nás seznámit se svou zemí a kulturou, odkud pocházejí.. Informovat nás o životě v těchto zemích.

Hlavní myšlenkou projektu je tolerance a soužití české společnosti s ostatními kulturami a národy.

Zápis do prvních tříd

Jak mohu zapsat své dítě do prvního ročníku k základnímu vzdělávání?

Přímo zde!

Zahradní slavnost 2019

V úterý 18. června se v Lázních Bělohradě konala Zahradní slavnost, kterou připravila Základní škola K. V. Raise a Bělohradská mateřská škola. Slavnost se konala v Zámeckém parku od 16 hodin. Jednotlivé třídy si připravily pásmo písniček, tanců a scének. Zdrojem Naše televize.

Pasování prvňáků na čtenáře 2019

Prvňáci ze základní školy K. V. Raise v Lázních Bělohradě zažili velkou událost v úterý 11. června v aule školy. Od 16 hodin proběhlo pasování žáků 1. A na čtenáře. O zhruba půl hodiny později přišli na řadu i žáci z 1. B. Pasování samozřejmě prováděl sám pan král a přítomni byli nejen rodiče a příbuzní dětí ale také knihovník z Městské knihovna Jan Simon, který nám pověděl, co knihovna pro nové čtenáře připravila. Na závěr děti z dramatického kroužku zahrály novým čtenářům pohádku O Honzovi. Zdrojem je regionální Naše televize.

„Alfou a omegou naší didaktiky budiž hledat a nacházet takovou metodu, aby učitelé vyučovali méně, žáci se však naučili více, aby ve školách bylo méně shonu, nechuti a marné práce, zato však více pohody.“ - J. A. Komenský

„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“ — Jan Amos Komenský

Často pokládané otázky

Pokud je nepřítomnost známa předem, je vhodné zavolat třídnímu učiteli a domluvit se. Obvykle je následně požadováno zaslat omluvenku zprávou na Online škole.

Pokud omlouváte dodatečně, vždy zasílejte omluvenku zprávou na Online škole.

Požadujete-li propuštění žáka z vyučování, do omluvenky připište větu, že za něj “přebíráte veškerou zodpovědnost”.

Danou částku zašlete na účet školy. Variabilní symbol má tvar data narození žáka a je obsažen v přehledu zůstatků, který je pravidelně zasílán na Váš e-mail.

Každý učitel a asistent má přidělen školní e-mail, který je v kontaktech zde na stránkách. Dále je možné třídní učitele sehnat na pracovních telefonech. A do třetice je k dispozici také hlavní telefonní číslo +420 493 792 070.

Každý žák má při příchodu nasazenou roušku. Druhou náhradní je povinen mít připravenou na výměnu v průběhu dne. Vaše dítě tedy musí mít při sobě při příchodu do školy 2 roušky.

Ne, na naší škole nejsou mobily zakázané, při hodině je však mobil ztlumený a odložený v žákově tašce
Termín zápisu je vždy schválen pedagogickou radou na začátku školního roku a najdete jej v sekci “organizace školního roku” a v kalendáři. První část zápisu probíhá elektronicky – protřednictvím formuláře na webu školy, který je spuštěn v polovině března. Tam rodiče zaevidují své dítě a vyberou si čas zápisu. Po vyplnění formuláře jim přijde na mail informace o termínu druhé části zápisu, která se koná ve škole za přítomnosti zákonných zástupců a dítěte.

Napište nám

    Všechna pole jsou povinná.