+420 493 792 070

+420 732 718 407

skola@zslb.cz

Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín

Komenského 95

Lázně Bělohrad 507 81

IČ: 70879150

+420 493 792 070

+420 732 718 407

skola@zslb.cz

Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín

Komenského 95

Lázně Bělohrad 507 81

IČ: 70879150

Vánoční videopředstavení

Člověk míní, COVID mění. 

Na adventní čas připravovali žáci naší školy pro veřejnost zpívání na školním dvoře a vyráběli dárečky. Spolu se svými učiteli tomu věnovali hodně času. Vzhledem k nařízeným opařením se tato akce nemohla uskutečnit. Pokud si tedy najdete čas, můžete si alespoň prohlédnout video, které vzniklo jako malá náhrada. Všem, kteří  se na přípravě videa podíleli, patří veliké poděkování.   

Novinky

Led
18

Dětská scéna 2022

Dne 11. února 2022 se uskuteční školní kolo recitační soutěže.

Číst více
Pro
19

Nezapomínáme...

Říká se, že nejkrásnějším dárkem pro druhé je společně strávený čas. Nejen o Vánocích myslíme na babičky a dědečky, pro které je tento dárek nejcennější.…

Číst více

Projekt Edison

Každý rok naši školu navštěvují zahraniční studenti. Snaží se nás seznámit se svou zemí a kulturou, odkud pocházejí.. Informovat nás o životě v těchto zemích.

Hlavní myšlenkou projektu je tolerance a soužití české společnosti s ostatními kulturami a národy.

Zápis do prvních tříd

Jak mohu zapsat své dítě do prvního ročníku k základnímu vzdělávání?

Přímo zde!

Zahradní slavnost 2019

V úterý 18. června se v Lázních Bělohradě konala Zahradní slavnost, kterou připravila Základní škola K. V. Raise a Bělohradská mateřská škola. Slavnost se konala v Zámeckém parku od 16 hodin. Jednotlivé třídy si připravily pásmo písniček, tanců a scének. Zdrojem Naše televize.

Pasování prvňáků na čtenáře 2019

Prvňáci ze základní školy K. V. Raise v Lázních Bělohradě zažili velkou událost v úterý 11. června v aule školy. Od 16 hodin proběhlo pasování žáků 1. A na čtenáře. O zhruba půl hodiny později přišli na řadu i žáci z 1. B. Pasování samozřejmě prováděl sám pan král a přítomni byli nejen rodiče a příbuzní dětí ale také knihovník z Městské knihovna Jan Simon, který nám pověděl, co knihovna pro nové čtenáře připravila. Na závěr děti z dramatického kroužku zahrály novým čtenářům pohádku O Honzovi. Zdrojem je regionální Naše televize.

„Alfou a omegou naší didaktiky budiž hledat a nacházet takovou metodu, aby učitelé vyučovali méně, žáci se však naučili více, aby ve školách bylo méně shonu, nechuti a marné práce, zato však více pohody.“ - J. A. Komenský

„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“ — Jan Amos Komenský

Naše škola používá testy SARS-CoV_2 Antigen Rapid Test Cassette (Nasal Swab) Sejoy. Instruktážní video:

Často pokládané otázky

Pokud je nepřítomnost známa předem, je vhodné zavolat třídnímu učiteli a domluvit se. Obvykle je následně požadováno zaslat omluvenku zprávou na Online škole.

Pokud omlouváte dodatečně, vždy zasílejte omluvenku zprávou na Online škole.

Požadujete-li propuštění žáka z vyučování, do omluvenky připište větu, že za něj “přebíráte veškerou zodpovědnost”.

Danou částku zašlete na účet školy. Variabilní symbol má tvar data narození žáka a je obsažen v přehledu zůstatků, který je pravidelně zasílán na Váš e-mail.

Každý učitel a asistent má přidělen školní e-mail, který je v kontaktech zde na stránkách. Dále je možné třídní učitele sehnat na pracovních telefonech. A do třetice je k dispozici také hlavní telefonní číslo +420 493 792 070.

Každý žák má při příchodu nasazenou roušku. Druhou náhradní je povinen mít připravenou na výměnu v průběhu dne. Vaše dítě tedy musí mít při sobě při příchodu do školy 2 roušky.

Ne, na naší škole nejsou mobily zakázané, při hodině je však mobil ztlumený a odložený v žákově tašce
Termín zápisu je vždy schválen pedagogickou radou na začátku školního roku a najdete jej v sekci “organizace školního roku” a v kalendáři. První část zápisu probíhá elektronicky – protřednictvím formuláře na webu školy, který je spuštěn v polovině března. Tam rodiče zaevidují své dítě a vyberou si čas zápisu. Po vyplnění formuláře jim přijde na mail informace o termínu druhé části zápisu, která se koná ve škole za přítomnosti zákonných zástupců a dítěte.

Napište nám

    Všechna pole jsou povinná.