+420 493 792 070

+420 732 718 407

skola@zslb.cz

Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín

Komenského 95

Lázně Bělohrad 507 81

IČ: 70879150

+420 493 792 070

+420 732 718 407

skola@zslb.cz

Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín

Komenského 95

Lázně Bělohrad 507 81

IČ: 70879150

Zápis do prvních tříd

Přijetí k základnímu vzdělávání

Ředitel Základní školy K. V. Raise Lázně Bělohrad, okres Jičín, jako příslušný správní orgán rozhodl podle § 46 a § 156 odstavce 2 písmene a/ a § 183 odstavce 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:  

Registrační číslo Výsledek zápisu Registrační číslo Výsledek zápisu
TLV5X Zapsán do 1.  ročníku EDM9T Zapsán do 1. ročníku
17V5Z Zapsán do 1. ročníku ITHD3 Zapsán do 1. ročníku
3QIDL Zapsán do 1. ročníku WCTBQ Zapsán do 1. ročníku
X56G0 Zapsán do 1. ročníku V3HUT Zapsán do 1. ročníku
1903 Zapsán do 1. ročníku BILCV Zapsán do 1. ročníku
0BOT5 Zapsán do 1. ročníku HEDFB Zapsán do 1. ročníku
FUKEE Zapsán do 1. ročníku 7FE90 Zapsán do 1. ročníku
1901 Zapsán do 1. ročníku 1TY0A Zapsán do 1. ročníku
FSWLX Zapsán do 1. ročníku X30QS Zapsán do 1. ročníku
QZFK7 Zapsán do 1. ročníku MCKR3 Zapsán do 1. ročníku
AD5G8 Zapsán do 1. ročníku R5X48 Zapsán do 1. ročníku
21B3I Zapsán do 1. ročníku Q305H Zapsán do 1. ročníku
GHVZU Zapsán do 1. ročníku 1904 Zapsán do 1. ročníku
EJD6K Zapsán do 1. ročníku 84EKC Zapsán do 1. ročníku
1FTBD Zapsán do 1. ročníku BC01B Zapsán do 1. ročníku
ZBT4J Zapsán do 1. ročníku Q5EAV Zapsán do 1. ročníku
4MTP4 Zapsán do 1. ročníku 69D3A Zapsán do 1. ročníku
0TRPP Zapsán do 1. ročníku 1902 Zapsán do 1. ročníku
WITJQ Zapsán do 1. ročníku E1WN4 Zapsán do 1. ročníku
F79MV Zapsán do 1. ročníku 4YEGW Zapsán do 1. ročníku
M4T9A Zapsán do 1. ročníku O0QOJ Zapsán do 1. ročníku
O6ZU2 Zapsán do 1. ročníku T22N1 Zapsán do 1. ročníku

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje – Odboru školství. Odvolání je nutné podat do 15 – ti dnů od doručení rozhodnutí, a to prostřednictvím nadepsané školy (u ředitele školy).                                                        

Jaroslav Jirásko – ředitel školy