+420 493 792 070

+420 732 718 407

skola@zslb.cz

Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín

Komenského 95

Lázně Bělohrad 507 81

IČ: 70879150

+420 493 792 070

+420 732 718 407

skola@zslb.cz

Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín

Komenského 95

Lázně Bělohrad 507 81

IČ: 70879150

Mgr. Martina Holubičková

Mé profesní motto: Umět naslouchat, podporovat týmovou spolupráci a učit se navzájem.

Mám vysokoškolské vzdělání v učitelství pro 1. stupeň ZŠ (PDF UHK), specializace v předmětu německý jazyk. Při své profesi se průběžně účastním vzdělávacích kurzů a programů, které mě inspirují a rozvíjejí v mé práci.  

V letošním roce vyučuji na 1. stupni český jazyk, matematiku, vlastivědu, přírodovědu, výtvarnou, tělesnou a hudební výchovu, pracovní činnosti a dovednosti na PC. Zapojila jsem se do projektu-Tandemová výuka, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem a Zapojení IC technika do výuky. V současné době se věnuji formativnímu hodnocení a čtenářské gramotnosti. 

Práce s dětmi mě baví a je pro mě inspirací k nové cestě za vzděláním.