+420 493 792 070

+420 732 718 407

skola@zslb.cz

Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín

Komenského 95

Lázně Bělohrad 507 81

IČ: 70879150

+420 493 792 070

+420 732 718 407

skola@zslb.cz

Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín

Komenského 95

Lázně Bělohrad 507 81

IČ: 70879150

Mgr. Lenka Nekovaříková

Svou profesní aprobaci učitelství matematiky a fyziky pro SŠ jsem získala na Technické univerzitě v Liberci. Současně s těmito předměty vyučuji Informační technologii a Přírodovědná praktika. Vždy mě bavilo objevovat taje a zákonitosti přírody. Nové věci, které mi profesní život nabízí, přijímám s chutí, neboť se řídím heslem: „Dobrodružstvím života je učit se a výzvou života je překonávat se.“ 

 Další vzdělávání: 

Kurz – Činnostní učení ve výuce matematiky 6. – 9. ročník 

Kurz – Činnostní učení ve výuce fyziky 6. – 7. ročník 

Projekt – V Náchodě Rozumíme penězům 

Webinář– Aktivizace žáka v hodinách s využitím ICT 

Webinář – Zpětná vazba pomocí ICT 

Webinář – Formativní hodnocení – hodnocení, které pomáhá růst 

Funkce: 

Vedoucí klubu Amavet– asociace pro mládež, vědu a techniku v ZŠ K.V. Raise