+420 493 792 070

+420 732 718 407

skola@zslb.cz

Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín

Komenského 95

Lázně Bělohrad 507 81

IČ: 70879150

+420 493 792 070

+420 732 718 407

skola@zslb.cz

Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín

Komenského 95

Lázně Bělohrad 507 81

IČ: 70879150

Teachers

Mgr. Hana Hlušičková
–  motto: S úsměvem jde všechno líp.  – magisterské: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se zaměřením na výtvarnou výchovu, bakalářské: Učitelství pro MŠ, vychovatelství  – kurzy: výukové – předmětové, moderní technologie a metody ve výuce, stáž ve Velké Británii, Rakousku, Belgii  Aktuálně působím jako třídní učitel ve 3. ročníku. Zaměřuji se na hravou, pestrou, činnostní výuku, učení s porozuměním, otevřený, partnerský přístup k žákům i rodičům. Podílím se na koordinaci KKC ŽP, vedení sborečku Bělásek, soutěži Přírodovědný skokan, aj. Snažím se učit tak, aby děti do své vzdělávací 
Mgr. Pavlína Krátká
Moje motto – Nedělej druhým to, čeho se nechceš dočkat od ostatních.  Zásadní věci v životě jsou pro mě slušnost, zodpovědnost, úcta, pokora, ochota pomáhat druhým. Ráda poznávám nové věci, nové lidi, celý život se něčemu novému snažím učit a využívat to pak při svém poslání ve škole. Kdybych nemohla být učitelkou, pracovala bych jako obchodní zástupce (obchodování a práce 
Mgr. Lenka Nekovaříková
Svou profesní aprobaci učitelství matematiky a fyziky pro SŠ jsem získala na Technické univerzitě v Liberci. Současně s těmito předměty vyučuji Informační technologii a Přírodovědná praktika. Vždy mě bavilo objevovat taje a zákonitosti přírody. Nové věci, které mi profesní život nabízí, přijímám s chutí, neboť se řídím heslem: „Dobrodružstvím života je učit se a výzvou života je překonávat se.“   Další vzdělávání:  Kurz – Činnostní učení 
Mgr. Martina Holubičková
Mé profesní motto: Umět naslouchat, podporovat týmovou spolupráci a učit se navzájem. Mám vysokoškolské vzdělání v učitelství pro 1. stupeň ZŠ (PDF UHK), specializace v předmětu německý jazyk. Při své profesi se průběžně účastním vzdělávacích kurzů a programů, které mě inspirují a rozvíjejí v mé práci.   V letošním roce vyučuji na 1. stupni český jazyk, matematiku, vlastivědu, přírodovědu, výtvarnou, tělesnou a hudební