+420 493 792 070

+420 732 718 407

skola@zslb.cz

Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín

Komenského 95

Lázně Bělohrad 507 81

IČ: 70879150

+420 493 792 070

+420 732 718 407

skola@zslb.cz

Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín

Komenského 95

Lázně Bělohrad 507 81

IČ: 70879150

Slavnostní zahájení školního roku pro žáky 2.– 9.tříd

Žáci 2. – 9. tříd se shromáždí na školním dvoře v 7.50 h po jednotlivých třídách.  S třídními učiteli odejdou společně do tříd, kde se nejprve otestují, a poté společně zahájí nový školní rok.   

V 9.30 h přejdou na školní dvůr, kde proběhne společné slavnostní zahájení školního roku 2021-2022, a po jeho skončení půjdou žáci domů.  

K testování a ochraně dýchacích cest:  

Při vstupu do školy musí mít ve společných prostorech  všichni ochranu dýchacích cest (u žáků do 15 let věku stačí zdravotnická obličejová maska). Tuto ochranu musí mít až do doby  vyhodnocení testu ve třídě. 

Testování ve třídě se neúčastní žák, který splňuje jednu z těchto podmínek: 

  • prodělaná nemoc před méně než 180 dny, 
  • 14  dní po úplném ukončení očkování, 
  • doložení negativního výsledku testu z odběrového místa. 

Všechna potvrzení výše uvedených podmínek předloží žáci třídnímu učiteli.  

(Pokud byl žák v posledních prázdninových dnech na dovolené v zahraničí, žádáme zákonné zástupce o dodržení podmínek nástupu žáka do školy dle platných nařízení Ministersva zdravotnictví). 

V případě odmítnutí testování se žák bude moci účastnit prezenční výuky za dodržení přísnějších režimových opatření.  

Těšíme se na vás.  

Komentáře jsou zakázány.