+420 493 792 070

+420 732 718 407

skola@zslb.cz

Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín

Komenského 95

Lázně Bělohrad 507 81

IČ: 70879150

+420 493 792 070

+420 732 718 407

skola@zslb.cz

Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín

Komenského 95

Lázně Bělohrad 507 81

IČ: 70879150

Projekty

Projekt financovaný Evropskou unií – Next Generation EU

Doučování žáků škol – Realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy

Naše škola získala finanční prostředky na podporu vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve škole během pandemie covid-19.

Projekt je realizován od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022

V rámci projektu škola realizuje doučování žáků ohrožených školním neúspěchem ve všech třídách naší školy.


Projekt podpořený z operačního programu IROP

Rozvoj digitálních kompetencí a přírodovědné gramotnosti žáků na ZŠ K.V. Raise 

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008012

Projekt je realizován od 1.9.2018 do 31.12.2018 a v rámci jeho realizace škola vybavila PC učebnu s 25 stanicemi a zakoupila pomůcky pro výuku přírodovědných předmětů.


Projekty financované z Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání

Bourání bariér III

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019050

Projekt je realizovaný v rámci výzvy Šablony III a škola získala podporu ve výši 798 133,-Kč .

V rámci projektu škola realizuje několik aktivit za účelem modernizace výuky, personální podpory a inkluzivních opatření.

Projekt je realizovaný od 1. 1. 2021 do 31.12.2022

Bourání bariér II

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009807

Projekt realizovaný v rámci tzv.”výzvy 02_18_063″, škola získala podporu ve výši 1 581 050 Kč

V rámci projektu škola realizuje několik aktivit za účelem modernizace výuky, personální podpory a inkluzivních opatření.

Bourání bariér I

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001985

Projekt realizovaný v rámci tzv.”výzvy 02_16_022″, škola získala podporu ve výši 1 087 962 Kč

V rámci projektu škola realizuje několik aktivit za účelem modernizace výuky, personální podpory a inkluzivních opatření.

Cesta do digitálního světa

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012362

Program ve zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků a na sdílení příkladů dobré praxe mezi partnerskými školami a vzorovou školou za účelem rozvoje informatického myšlení dětí a žáků a rozvoje digitální gramotnosti dětí a žáků.

Výuka přírodních věd nově  

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0./0.0/16.010/0000520

Naše škola je jedinou školou v Královéhradeckém kraji, která je partnerem projektu, jehož žadatelem je Společnost pro kvalitu školy, z.s. 

Projekt podpoří vznik Centra podpory přírodovědných předmětů na naší škole s cílem využívání moderních fyzikálních a chemických měřících přístrojů.


NPI ČR

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015

Projekt se zaměřuje na zajištění podpory implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV). Toho chce dosáhnout především prostřednictvím posílení osobnostních a profesních kompetencí pedagogických pracovníků a dále realizací informační a osvětové kampaně zaměřené na školy, odbornou a širokou veřejnost.

Doba realizace: 1. 4. 2017 – 31. 12. 2022


Projekty podpořené Královéhradeckým krajem 

Mobilní učebna na podporu technického, přírodovědného a humanitárního vzdělávání

Naše základní škola dostala zapůjčenou mobilní učebnu na podporu technického, přírodovědného ale i humanitárního vzdělávání, která se skládá z 20 ks notebooků s dotykovým displejem, 20 ks bezdrátových per pro psaní na dotykovém displeji, ze skříně na notebooky s napájením.

Tato výpůjčka je realizována v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192, který je předmětem žádosti o podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Program dlouhodobé primární prevence zaměřený na rizikové chování a zdravý životní styl 2021

21SMP01-0026

Naše škola získala dotaci z dotačního fondu Královéhradeckého kraje, jejíž účelem je:

Formování osobnosti dětí a mládeže zejména v oblasti specifické prevence rizikového chování a předcházení, minimalizace a oddálení výskytu jednotlivých forem rizikového chování včetně podpory rozvoje zdravého životního stylu ve školách

S VEXem moderně a zábavně

Podpora 50 000 Kč (č. projektu 18SMVU1-0027)

Projekt zaměřený na podporu využívání robotických stavebnic VEX ve výuce.

Celkové náklady – 74 417 Kč

Program dlouhodobé primární prevence zaměřený na rizikové chování a zdravý životní styl 2020

20SMP01-0032

Naše škola získala dotaci z dotačního fondu Královéhradeckého kraje, jejíž účelem je:

Formování osobnosti dětí a mládeže zejména v oblasti specifické prevence rizikového chování a předcházení, minimalizace a oddálení výskytu jednotlivých forem rizikového chování včetně podpory rozvoje zdravého životního stylu ve školách

S INOVACÍ TO VÍCE BAVÍ”

Dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje.

Cílem projektu je:

1. podpora polytechnického vzdělávání žáků I. stupně nákupem polytechnických stavebnic

2. zlepšení podmínek pro přírodovědné vzdělávání podporou digitální kompetencí žáků na II. stupni a vzdělávání učitelů.

Poskytnutá dotace je ve výši 61.000,-Kč.


Projekt podpořený MŠMT

Podpora výuky plavání

Škola byla podpořena ve třech etapách v letech 2017/18, dále 2018/2019 a 2019/2020.


Podporované projekty

Škola pro demokracii
Příběhy bezpráví
Obědy pro děti