+420 493 792 070

+420 732 718 407

skola@zslb.cz

Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín

Komenského 95

Lázně Bělohrad 507 81

IČ: 70879150

+420 493 792 070

+420 732 718 407

skola@zslb.cz

Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín

Komenského 95

Lázně Bělohrad 507 81

IČ: 70879150

Povinně zveřejňované informace

 1. Název

Základní škola K.V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín

 1. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Město Lázně Bělohrad

 1. Organizační struktura

ZDE

 1. Kontaktní spojení

Komenského 95

507 81 Lázně Bělohrad

Telefon: +420 493 792 070

e-mail: skola@zslb.cz

www: www.zslb.cz

ID datové schránky: pawmn2n

4.1. Kontaktní poštovní adresa:

Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad

4.3 Úřední hodiny

Pondělí 8.00 – 12.00

Středa 8.00 – 12.00

4.4 Telefonní čísla

ředitelka školy – Mgr. Miroslava Brychtová 493 792 071, 737 600 051

zástupce ředitele:

Mgr. Lidmila Grohová: 493 792 070, 775 948 374

Kancelář, spojovatelka: 493 792 070, 732 718 407

4.5. Adresa internetových stránek

www. zslb.cz

4.6 Adresa podatelny

Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad

4.7 Elektronická adresa podatelny

skola@zslb.cz

4.8 Datová schránka

ID datové schránky: pawmn2n

 1. Případné platby lze poukázat

účet školní jídelny

školní elektronická pokladna

 1. IČO

70879150

 1. Plátce daně z přidané hodnoty

Nejsme plátci DPH

 1. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

Není definováno

8.2 Rozpočet

Rozpočet

 1. Žádosti o informace
Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají
 • ústně – v kanceláři školy
 • písemně – osobně v kanceláři školy nebo poštou na adresu školy
  Základní škola K.V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín
  Komenského 95
  507 81 Lázně Bělohrad
 • e-mailem: skola@zslb.cz
 • datovou schránkou: pawmn2n
 • telefonicky na tel. čísle: 493 792 070, 732 718 407
 1. Příjme podání a podnětů

Stížnosti a podněty se podávají podle charakteru životních situací postupy uvedenými n portálu občana portal.gov.cz

 • osobně či písemně v kanceláři školy
 • poštou
 • datovou schránkou
 • elektronickým podání na skola@zslb.cz
 1. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku ČR
 • Zákon č. 106/1996 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšší odborném a jiném vzděláváním (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění právních předpisů je dostupné zde

11.2 Vydané právní předpisy

 1. Úhrady za poskytování informací

12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací ZDE

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad.

 1. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

V současné době nejsou pro školu poskytnuty žádné vzory licenčních smluv.

13.2 Výhradní licence

V současné době nejsou pro školu poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím zde