+420 493 792 070

+420 732 718 407

skola@zslb.cz

Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín

Komenského 95

Lázně Bělohrad 507 81

IČ: 70879150

+420 493 792 070

+420 732 718 407

skola@zslb.cz

Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín

Komenského 95

Lázně Bělohrad 507 81

IČ: 70879150

Organizace školního roku 2021/2022

Termíny třídních schůzek, pedagogických porad a zápisu do prvního ročníku:

Zahajovací pedagogická rada úterý 24. srpna 2021 (9.00 hod.) 
úterý 31. srpna 2021 (8.30 hod.) 
Schůzka rodičů a učitelů prvních tříd úterý 14. září 2021 (16.00 hod.) 
Společná schůzka učitele, zákon. zástupců a žáků 2. – 9. tříd úterý 12. října
(2. – 5. třídy – 16.00 hod. a 6. – 9. třídy – 17.00 hod.)
Provozní a organizační porada I. a II. stupeň čtvrtek 11. listopadu (14.00 hod.) 
Konzultační odpoledne zák. zástupců, žáka a učitele (1. – 9. ročník) pondělí 29. listopadu 2021 (15. – 18.00 hod.) 
úterý 30. listopadu 2021 (15. – 17.00 hod.) 
Pedagogická rada úterý 25. ledna 2022 (14.00 hod.) 
Konzultační odpoledne zák. zástupců, žáka a učitele (1. – 9. ročník) pondělí 11. dubna 2022 (15.00 – 18.00 hod.) 
Zápis žáků do I. ročníku pátek 22. dubna 2022 (13. – 18.00 hod) 
Provozní a organizační porada I. a II. stupeň čtvrtek 5. května 2022 (14.00 hod.) 
Závěrečná pedagogická rada čtvrtek 23. června 2022 (14.00 hod.) 

Veškeré informace o prospěchu a chování žáka mohou zákonní zástupci žáků získat kromě pravidelných informačních schůzek také v době konzultačních hodin jednotlivých vyučujících, po vzájemné telefonické domluvě nebo na základě žádosti ve Škole OnLine.  

Úřední a konzultační dny vedení školy:
pondělí 14.00 – 16.00 hod. 
středa 14.00 – 16.00 hod. 
nebo kdykoliv po vzájemné dohodě 

Termíny prázdnin: 

Podzimnístředa 27. října  2021 a pátek 29. října 2021 
Vánočníčtvrtek 23. prosince 2021 – neděle 2. ledna 2022
(vyučování začíná v pondělí 3. ledna 2022) 
Pololetnípátek 4. února 2022 
Jarnípondělí 21. února  – neděle 27. února 2022 
Velikonoční čtvrtek 14. dubna 2022   
Hlavnípátek 1. července 2022 – středa 31. srpna 2022 

Vyučování v I. pololetí končí v pondělí 31. ledna 2022 
Vyučování ve II. pololetí končí ve čtvrtek 30. června 2022 

Státní svátky a významné dny během školního roku 2021/2022: 

úterý 28. září 2021 Den české státnosti 
čtvrtek 28. října 2021 Den vzniku samostatného Československa 
středa 17. listopadu 2021 Den boje za svobodu a demokracii 
sobota 1. ledna 2022 Den obnovy samostatného českého státu 
pátek 15. dubna 2022 Velký pátek 
pondělí 18. dubna 2022 Velikonoční pondělí 
neděle 1. května 2022 Svátek práce 
neděle 8. května 2022 Den vítězství