+420 493 792 070

+420 732 718 407

skola@zslb.cz

Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín

Komenského 95

Lázně Bělohrad 507 81

IČ: 70879150

+420 493 792 070

+420 732 718 407

skola@zslb.cz

Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín

Komenského 95

Lázně Bělohrad 507 81

IČ: 70879150

Informace k návratu žáků II. stupně od 3.5.2021

V pondělí 3. května 2021 se žáci II. stupně vrací do školních lavic a to rotačně. To znamená, že každý týden bude ve škole přítomna vždy polovina tříd prvního a druhého stupně. Zároveň je stále povinné testování pro všechny žáky a zaměstnance školy.
Organizace návratu žáků:
Rotace II. stupně bude probíhat podle tohoto klíče:
1.týden : 6.A,B, 7.A,B (od pondělí 3.5.)
2.týden: 8.A,B, 9.A,B (od pondělí 10.5.)
Žáci se budou vzdělávat podle stálého rozvrhu podle Školy online, platí dodržování přísných hygienických pravidel jako na podzim (rozestupy, homogenní třídy, desinfekce rukou a další). Je stále zákaz zpívání. Cvičení je venku povolené, v případě nepříznivého počasí proběhne Tv ve třídě bez cvičení. Žáci jsou povinni mít při svém pobytu ve škole buď chirurgickou roušku, nanoroušku nebo respirátor, všichni zaměstnanci respirátor. Stále platí zákaz vstupu cizích osob do budovy školy. Při příchodu do školy se žáci shromažďují ve skupinách po třídách na školním dvoře, učitelé je do školy budou odvádět.
V pondělí a ve čtvrtek budou odvedeni v 8.10, ostatní dny v 7.50.

TESTOVÁNÍ
Testování je podmínkou pro účast na prezenční výuce. Žáci budou testováni ve škole antigenními výtěrovými testy, které škola dostala od MŠMT pro žáky a zaměstnance. Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek první vyučovací hodinu v určených testovacích místnostech. Testování bude probíhat samovýtěrem a samovyhodnocením (testovaní vše provádějí sami) za přítomnosti pedagogického dohledu, který bude zaznamenávat výsledky testování do seznamu žáků a žákům bude v případě nesnází radit. Po vyhodnocení žáci odejdou do tříd a škola zaznamená výsledky (počty negativních a pozitivních) do centrálního systému.
Testování se neprovádí u žáků, kteří prokazatelně prodělali COVID – 19 (musí být doloženo) v období 90 dní zpět.
Testování žáků je dobrovolné (je podmíněno souhlasem zákonného zástupce). Škola nemá právo sankcionovat žáka za to, že se nebude testovat a testování není vymahatelné. V případě, že se žák nebude testovat, škola ho bude vzdělávat i nadále distančním způsobem (asynchronní vzdělávání formou týdenního plánu).
Potvrzení o přítomnosti protilátek u žáka není důvodem k netestování.
Pokud bude při testování odhalen pozitivní žák, budou neprodleně informováni jeho zákonní zástupci a žák bude odeslán do izolace, musí co nejdříve opustit budovu školy (odvádí si ho zákonný zástupce, bude také stačit prokazatelný souhlas, že žák může jít sám). Pozitivita musí být dodatečně prokázána PCR testy a poté žák odchází do izolace (jeho vzdělávání bude probíhat distančně). Pokud se prokáže, že pozitivní žák byl v kontaktu s ostatními určitou dobu, bude další postup zvolen dle metodického pokynu MŠMT a dle pokynů KHS.

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Všichni žáci školy nezávisle na tom, jestli jsou přítomni ve škole nebo mají distanční výuku, mají nárok na dotovaný oběd. Žáci přítomní ve škole obědvají podle rozpisu společně s vyučujícím ve školní jídelně, ostatní zájemci o oběd si stravu odnášejí v jídlonosičích. Žáci, kteří jdou od 3.5. do školy, mají oběd přihlášený.
Ostatní žáci si obědy musí přihlásit (e- jídelníček) a obědy si mohou vyzvedávat u dveří z parkoviště výměnou (prosíme 2 jídlonosiče nebo prázdné přinést ráno do 9 hod. na toto místo), a to od 10,30 do 13.00 hodin.
Prosíme všechny žáky, aby si do školy v pondělí a ve vždy čtvrtek přinesli prádelní kolíček (bude sloužit k podepření kapátka, urychlí to testování)
Průběžné informace vám budeme zasílat prostřednictvím školy online

V případě jakýchkoliv dotazů pište na email jirasko@zslb.cz nebo volejte 736681265.
Už se na žáky těšíme.
S pozdravem Jaroslav Jirásko – ředitel školy

Komentáře jsou zakázány.