+420 493 792 070

+420 732 718 407

skola@zslb.cz

Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín

Komenského 95

Lázně Bělohrad 507 81

IČ: 70879150

+420 493 792 070

+420 732 718 407

skola@zslb.cz

Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín

Komenského 95

Lázně Bělohrad 507 81

IČ: 70879150

Author: administrator

Dne 11. února 2022 se uskuteční školní kolo recitační soutěže.
Více
V pátek 3. prosince se žáci prvních, druhých a třetích tříd setkali s Mikulášem, čerty a anděly u Fričova muzea, kde společně zazpívali písničku a povídali si s Mikulášem. Některé děti si čert chtěl odnést do pekla, ale paní učitelky je nedaly. Mikuláš s andělem jim za písničku dali malou nadílku. Dokonce se našli i odvážlivci, kteří se s čerty, anděly a Mikulášem vyfotili. Vše dobře dopadlo, 
Více
V druhé třídě jsme měli každý z nás o penězích poněkud zkreslené představy. A dnešní druháčci mile překvapili svými rozumnými názory. Prostřednictvím paní zástupkyně České spořitelny A. Dlouhé a programu na podporu finanční gramotnosti “Abecedy peněz” si děti měly možnost vyzkoušet být chvíli v kůži svých rodičů a popřemýšlet o příjmech a výdajích domácnosti. Žáci zkušeně odpovídali, že vlastně ani 
Více
Během prvních listopadových dnů proběhla v naší škole Ochrana člověka za mimořádných událostí. Naše pozvání přijal pan nprap. Aleš Brendl, který si pro děti připravil preventivní programy zaměřené na šikanu a kyberšikanu (4. a 5. ročník), drogové závislosti (7. ročník) a trestní odpovědnost (8. a 9. ročník). Dvouhodinový program byl zajímavý, všichni jsme se dozvěděli spoustu nových informací a snad 
Více
3.11. proběhlo na 1. stupni Recyklohraní. Děti si zábavnou formou zopakovaly a procvičily třídění odpadu.
Více
Skvělého úspěchu dosáhlo družstvo z naší školy v soutěži „Ekomládě“. Probíhá tradičně na Zemědělské škole v Hořicích. Družstvo tvoří vždy žáci z osmých a devátých tříd. Nás reprezentovali: Kateřina Černá, Karolína Žáčková, Lucie Hromadová a Martin Froš. Na několika stanovištích plnili úkoly na téma ‚Naše farma‘. Z deseti zúčastněných základních škol obsadilo naše družstvo krásné druhé místo a kromě drobných věcných cen získalo i opravdový dort. Za úspěšnou reprezentaci jim patří dík.  
Více
Jak se dá takový den prožít? O tom všem v krátkých zprávách a fotografiích.   1. A První dvě vyučovací hodiny jsme byli s žáky ve třídě. Každý žák nejprve pomocí omalovánky ztvárnil sám sebe a do tabulky vyplnil své jméno a následně oblíbenou barvu, oblíbené zvíře, oblíbené jídlo a oblíbenou věc. Každý poté představil svým spolužákům to, co vyplnil do tabulky. Následovalo 
Více
Naše škola se zapojila do projektu “Dotkni  se vesmíru”. Vesmíru se měly dotknout stratosférické sondy. Ta naše byla vypuštěna z prostor Observatoře Libuš v Praze ve čtvrtek 9. září v 13,38 hod. Byla vybavena čidly  na měření tlaku, teploty a polohy, rovněž obsahovala malý foťák. Do stratosférické výše 33 km nad zem byla vynesena za pomocí balónu s heliem. Po jeho prasknutí vlivem malého atmosférického tlaku se sonda snášela na malém padáčku. Náš tým se ji vydal za pomoci antény s radiovým přijímačem v notebooku hledat. Po pěti hodinách urputného pátrání byla nalezena k naší velké radosti pod „státotvornou“ horou Říp v trnitém křoví uprostřed kukuřičného pole. O sondu jsme nepřišli a můžeme ji nadále využívat při výuce.   Sledovat trasu sondy můžete na https://dotknisevesmiru.cz/
Více
10. 9. 2021 skončila povinnost testování žáků na ZŠ. Ostatní omezení zůstávají v platnosti. Proto se od pondělí 13. 9. 2021 žáci nebudou testovat. Ve společných prostorech je ochrana dýchacích cest stále povinná pro všechny. Ve  třídách mohou být žáci bez ochrany dýchacích cest. 
Více