+420 493 792 070

+420 732 718 407

skola@zslb.cz

Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín

Komenského 95

Lázně Bělohrad 507 81

IČ: 70879150

+420 493 792 070

+420 732 718 407

skola@zslb.cz

Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín

Komenského 95

Lázně Bělohrad 507 81

IČ: 70879150

Novinky

Dnes 29. 6 se konalo Sportovní odpoledne. I když na nás dnes čekala trasa vyznačená v Bažantnici, přinutilo nás počasí přesunout naši postřehovou hru do školy. Žáci plnili úkoly na jednotlivých stanovištích po celé škole.
Více
Dne 21. 6. 2022 se většina žáků sedmých ročníků vypravila na exkurzi do firmy PETROF sídlící v Hradci Králové. První část byla věnována výrobě. Prošli jsme si výrobní haly a měli možnost vidět na vlastní oči, jak se „rodí“ pod rukama šikovných lidí velmi oblíbený hudební nástroj -klavír či pianino. Jeho výroba trvá přibližně půl roku (80% zde vyrábějí lidé 
Více
V pátek 17. června 2022 se naše třída vydala na třídní výlet. Kromě žáků se tradičně výletu zúčastnili někteří rodiče, prarodiče i sourozenci. Programem výletu byla prohlídka zámku s průvodcem a návštěva okolních zahrad. Zámek je obklopen rozsáhlými pozemky, na kterých současní majitelé Kučerovi založili a průběžně stále zakládají nové rozmanité typy zahrad. Dále nechybí Zelené divadlo – současná replika, jediná svého druhu 
Více
O další výrazný úspěch v přírodovědných soutěžích se postarala žákyně osmého ročníku naší školy Kateřina Černá. Po vítězství v okresním kole soutěže v poznávání rostlin a živočichů, které se konalo v Hořicích, postoupila do kola krajského. Na půdě Střední zemědělské školy v Kostelci nad Orlicí vybojovala skvělé třetí místo. Za výkon Kátě děkujeme a přejeme podobné úspěchy v dalších letech.
Více
ZŠ K. V. Raise Lázně Bělohrad přijme nově od 1. září 2022  pomocnou kuchařku. Jedná se o zkrácený úvazek (4 hod. denně) na dobu neurčitou. Svoji žádost se životopisem pošlete na mail: brychtova@zslb.cz, případně volejte na číslo 737600051 nejdéle do 31. července 2022. Dokument k nahlédnutí ZDE.
Více
V pondělí 6. 6. 2022 navštívili žáci v Jičíně v rámci předmětu Technika pojízdnou laboratoř FabLab, která do našeho kraje zavítala z kraje Jihomoravského. Jedná se rozsáhlý projekt, který se zabývá popularizací digitálních technologií, které se následně užívají v průmyslu. FabLab má ve své laboratoři CNC frézku, 3D tiskárny, plotr, robotickou ruku, laserovou vypalovačku atd. S těmito stroji se mohli 
Více
Základní škola hledá pro školní rok 2022/2023 asistenta pedagoga. Více informací získáte ZDE
Více
Základní škola hledá nového kolegu/kolegyni na pozici ekonomického a administrativního pracovníka. Více informací najdete ZDE
Více
Registrační číslo 5MAQE  M7JTN 1Q3SX  QDQ1L  6QWZO  QIDZT  V9MN1  NUHBZ  Y5JYI  LPU7J  JL38B  6VNDI  UUQJQ  OV8NM  R81B5  B1FQE  F8WP6  CVO0R  4YTBQ  GKEI8  DZSSH  HME6U  LW92K  Z01IK  1KT3H  JZ0Z3  LAV9O  HH5P3  N3YI1  75ROX  XKEXI  WZ8QG  1XJQ5  PLHZE  MXHL5  3ATVZ  JVF0L  MGUIW  CS84N  97MWW  AC1KR  OFMXW  5N7KL  BDA6Y 
Více
Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle §2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství).
Více
Ve čtvrtek 12.5. se v Přelouči na GYASOŠ konalo vyhlášení výtvarné soutěže Hledáme mladého grafika s tématem Já a moje bublina. Z naší školy se soutěže zúčastnili žáci Š. Nosková (9.A) a A. Kužel (9.B). V letošním roce obsadili 6. místo (A. K.) a 8. (Š.N.). Děkujeme za reprezentaci naší školy a blahopřejeme. Soutěžní práce
Více
V roce 1972 slavil Bělohrad 250. výročí povýšení na město. Při té příležitosti natočil tehdy Městský národní výbor video s názvem Jmenuji se Bělohrad. Nyní naše město opět slaví, tentokrát 300 let. Žáci 6. ročníku se rozhodli připravit video, ve kterém zachycují stejná místa jako to před padesáti lety. K tomu ještě další zajímavosti v našem okolí. Snímek by mohl 
Více
O tom, že zápis do školy může být KOUZELNÝ – a to doslova – se přesvědčili naši budoucí prvňáčci, na které se od září už velmi těšíme. Doufáme, že i další školní dny budou plné kouzelných zážitků!
Více
Vynikajícího úspěchu v okresním kole biologické olympiády dosáhlo trio žákyň osmé třídy naší školy. Soutěž proběhla 11. dubna na Lepařově gymnáziu v Jičíně. S úkoly praktické i teoretické části se vypořádaly nejlépe a soutěž opanovaly. Třetí místo obsadila Lucie Ulvrová, druhá skončila Karolína Žáčková a vítězství si odnesla Kateřina Černá. Děvčatům děkujeme za příkladnou reprezentaci školy a přejeme jim úspěchy i v kole krajském.  
Více
Často si to už ani neuvědomujeme, ale baterie se pro každého z nás staly každodenní samozřejmostí. Objem prodaných baterií každoročně narůstá. Jejich vysoká spotřeba vede k plýtvání přírodními zdroji a ke znečišťování životního prostředí, tím i k ohrožení lidského zdraví. Proto se každá zpětně odevzdaná baterie počítá! Jejich sběrem, tříděním a následnou recyklací pomáháme šetřit přírodu a její nerostného zdroje. Díky zodpovědnému přístupu a 
Více
Oznámení výsledků voleb do školské rady V souladu s §167, odstavec 4 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, v platném znění a s Volebním řádem pro volby členů školské rady byli do školské rady Základní školy K. V. Raise Lázně Bělohrad, okres Jičín na tříleté volební období počínaje dnem 1. dubna 2022 zvoleni: -za pedagogické pracovníky: Mgr. Štěpánka Beránková, Mgr. 
Více
Dne 16.3.2022 se v aule naší školy slétli malí i velcí “slavíčci”, aby si společně zazpívali a zahráli. A že jich letos bylo! Tradiční ročník soutěže se letos mohl konat naživo, kromě pěvecké kategorie přibyla také kategorie instrumentální. Mladým hudebníkům přejeme mnoho dalších úspěchů a radosti z hudby. Těšíme se opět za rok!
Více
Na základě §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, v platném znění a Volebního řádu pro volby členů školské rady svolává ředitelka Základní školy K. V. Raise Lázně Bělohrad, okres Jičín  oprávněné osoby k volbám členů školské rady pro období 2022 – 2025.  Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům 
Více
Po delší odmlce se 3. 2. 2022 v naší škole uskutečnil projekt voda. Zapojili se žáci celého druhého stupně.  Žáci šestého ročníku se zaměřili na vodu z pohledu pitného režimu. Prováděli různé aktivity jako zařazování nápojů do „pyramidy zdravého pitného režimu“, vyplňování pracovního listu „voda v těle“, nechybělo zamyšlení nad vlastní životosprávou. Dále ve skupinách vypracovali plakát na téma množství cukru v nápojích 
Více
Pozor, pozor! Hledají se slavíčci. Těšíme se, že jimi budete právě VY!Zpívat a hrát se bude 16.3.2022 v dopoledních hodinách v aule školy.
Více
Dne 11. února 2022 se uskuteční školní kolo recitační soutěže.
Více
Říká se, že nejkrásnějším dárkem pro druhé je společně strávený čas. Nejen o Vánocích myslíme na babičky a dědečky, pro které je tento dárek nejcennější. Bohužel ani letos nám situace společná setkávání, tvoření a vystupování neumožní. Přesto si hledáme cestičky, jak alespoň částečně radost předat. Do pečovatelského domu v LB přiletěli andílci a podzimníčci od čtvrťáků, do DD v Mlázovicích 
Více
V pátek 3. prosince se žáci prvních, druhých a třetích tříd setkali s Mikulášem, čerty a anděly u Fričova muzea, kde společně zazpívali písničku a povídali si s Mikulášem. Některé děti si čert chtěl odnést do pekla, ale paní učitelky je nedaly. Mikuláš s andělem jim za písničku dali malou nadílku. Dokonce se našli i odvážlivci, kteří se s čerty, anděly a Mikulášem vyfotili. Vše dobře dopadlo, 
Více
V druhé třídě jsme měli každý z nás o penězích poněkud zkreslené představy. A dnešní druháčci mile překvapili svými rozumnými názory. Prostřednictvím paní zástupkyně České spořitelny A. Dlouhé a programu na podporu finanční gramotnosti “Abecedy peněz” si děti měly možnost vyzkoušet být chvíli v kůži svých rodičů a popřemýšlet o příjmech a výdajích domácnosti. Žáci zkušeně odpovídali, že vlastně ani 
Více
Během prvních listopadových dnů proběhla v naší škole Ochrana člověka za mimořádných událostí. Naše pozvání přijal pan nprap. Aleš Brendl, který si pro děti připravil preventivní programy zaměřené na šikanu a kyberšikanu (4. a 5. ročník), drogové závislosti (7. ročník) a trestní odpovědnost (8. a 9. ročník). Dvouhodinový program byl zajímavý, všichni jsme se dozvěděli spoustu nových informací a snad 
Více
3.11. proběhlo na 1. stupni Recyklohraní. Děti si zábavnou formou zopakovaly a procvičily třídění odpadu.
Více
Dne 25.10. se konal pod záštitou žákovského parlamentu Halloween 2021. Děkujeme všem duchům, čarodějkám, dýničkám, strašidýlkům, bubákům a dalším přízrakům, kteří neváhali svou účastí podpořit průvod i kouzelné disciplíny. Jsme rádi, že jste se s námi přišli bát, budeme se těšit opět za rok! Nastrašenou!
Více
Skvělého úspěchu dosáhlo družstvo z naší školy v soutěži „Ekomládě“. Probíhá tradičně na Zemědělské škole v Hořicích. Družstvo tvoří vždy žáci z osmých a devátých tříd. Nás reprezentovali: Kateřina Černá, Karolína Žáčková, Lucie Hromadová a Martin Froš. Na několika stanovištích plnili úkoly na téma ‚Naše farma‘. Z deseti zúčastněných základních škol obsadilo naše družstvo krásné druhé místo a kromě drobných věcných cen získalo i opravdový dort. Za úspěšnou reprezentaci jim patří dík.  
Více
Jak se dá takový den prožít? O tom všem v krátkých zprávách a fotografiích.   1. A První dvě vyučovací hodiny jsme byli s žáky ve třídě. Každý žák nejprve pomocí omalovánky ztvárnil sám sebe a do tabulky vyplnil své jméno a následně oblíbenou barvu, oblíbené zvíře, oblíbené jídlo a oblíbenou věc. Každý poté představil svým spolužákům to, co vyplnil do tabulky. Následovalo 
Více
I v tomto školním roce bude na naší škole působit žákovský parlament, který bude zároveň sloužit jako konzultační centrum pro školy z blízkého i vzdáleného okolí. Naši parlamenťáci nyní úspěšně prošli volbami a užili si slavnostní přivítání s vedením školy. Nyní už nezbývá nic jiného, než se s chutí pustit do práce. Stiskněte palce, aby se jich motto – Křečci 
Více
Naše škola se zapojila do projektu “Dotkni  se vesmíru”. Vesmíru se měly dotknout stratosférické sondy. Ta naše byla vypuštěna z prostor Observatoře Libuš v Praze ve čtvrtek 9. září v 13,38 hod. Byla vybavena čidly  na měření tlaku, teploty a polohy, rovněž obsahovala malý foťák. Do stratosférické výše 33 km nad zem byla vynesena za pomocí balónu s heliem. Po jeho prasknutí vlivem malého atmosférického tlaku se sonda snášela na malém padáčku. Náš tým se ji vydal za pomoci antény s radiovým přijímačem v notebooku hledat. Po pěti hodinách urputného pátrání byla nalezena k naší velké radosti pod „státotvornou“ horou Říp v trnitém křoví uprostřed kukuřičného pole. O sondu jsme nepřišli a můžeme ji nadále využívat při výuce.   Sledovat trasu sondy můžete na https://dotknisevesmiru.cz/
Více
10. 9. 2021 skončila povinnost testování žáků na ZŠ. Ostatní omezení zůstávají v platnosti. Proto se od pondělí 13. 9. 2021 žáci nebudou testovat. Ve společných prostorech je ochrana dýchacích cest stále povinná pro všechny. Ve  třídách mohou být žáci bez ochrany dýchacích cest. 
Více
1. září je pro většinu budoucích školáků dnem plným očekávání, někdy trošku obav, ale především těšení. U nás ve škole tento den proběhl ještě i v duchu pohybu a písniček. Hned ráno v 8. 15 hodin nás přivítala na školním dvoře svými písničkami moderátorka a zpěvačka Jana Rychterová. Ta dokázala rozpohybovat nejen malé žáčky, ale i jejich rodiče. Do školy 
Více
Tyto letní prázdniny jsem byla 14 dní na táboře Běstvinka. Tábor pořádá každý rok VŠCHT (Vysoká škola chemicko-technologická) a Přírodovědecká fakulta v Praze. Tábor leží v obci Běstvina u Železných hor. Navštěvují ho děti, které baví biologie nebo chemie. Na tábor jsem se dostala díky úspěšnému vyřešení Biologické olympiády v krajském kole.  Každý den byl jiný program. Měli jsme čtyři bloky, z toho dva byly většinou přednášky (hormony, fyziologie rostlin, genetika…). Třetí blok byl praktický. Mikroskopovali jsme pavouky, pitvali kuře 
Více
Žáci 2. – 9. tříd se shromáždí na školním dvoře v 7.50 h po jednotlivých třídách.  S třídními učiteli odejdou společně do tříd, kde se nejprve otestují, a poté společně zahájí nový školní rok.    V 9.30 h přejdou na školní dvůr, kde proběhne společné slavnostní zahájení školního roku 2021-2022, a po jeho skončení půjdou žáci domů.   K testování a ochraně dýchacích cest:   Při vstupu 
Více
Žáci prvních tříd se shromáždí na školním dvoře 1. 9. 2021 v  8.15 hodin.  Zde proběhne slavnostní zahájení, při kterém budou žáci  rozděleni do jednotlivých tříd.   Poté odejdou společně se svými třídními učitelkami do třídy. V případě zájmu s nimi  mohou jít do třídy i zákonní zástupci, ale musí splňovat jednu z podmínek pro vstup do budovy školy (14 dní po dokončeném očkování, prodělaná nemoc ne delší než 180 dní od 
Více
Seznam kódů přijatých žáků rozdělených do prvních tříd.
Více
Vážení rodiče, milí žáci, přátelé školy,  ráda bych vás informovala o změnách ve vedení školy, ke kterým došlo od 1. 8. 2021.  Jmenuji se Miroslava Brychtová, pro většinu známá, protože na ZŠ K. V. Raise působím s malou přestávkou od roku 1987. Prošla jsem řadou pracovních pozic  a nyní tedy vykonávám funkci ředitelky školy.  Zástupkyní pro II. stupeň a zároveň statutární zástupkyní je paní Lidmila Grohová, která doposud pracovala 
Více
Ve čtvrtek 10.6.2021 se dívky z 9.B Kristýna Francová a Nikola Šulcová zúčasnily společně s panem učitelem Fléglem vyhlášení výtvarné soutěže Hledáme mladého grafika v Přelouči. Jednalo se o celorepublikovou soutěž, do níž bylo zasláno přes 250 výtvarných prací. Kristýna Francová vyhrála v hlavní kategorii, Nikola Šulcová se umístila na děleném 11. – 20. místě. Velmi gratulejeme a děkujeme za 
Více
Žáci přijatí do prvního ročníku na Základní školu K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín, od školního roku 2021/2022 podle registračního čísla: RC2VH  JDG41  L9TL9  S7NVN  B8ARD  TFWGL  5K733  IPGM1  NZM6T  PDB1Z  CZQ99  41KA5  L2021A  F78YH  M54H2  CZ6BZ  BTNFW  QASZQ  GU6AB  UBISG  5G3XI  B0UHY  DUE8B  RJ5A6  EXMCT  YRRHF  ZEPFQ  BCZAQ  30V52  UX11H  RK5O0  IBRDU  04JF5  1LZ3X  M1NJI  2BUKK  E70U9  TD82C  
Více
A je to tady…Se závěrem školního roku slavnostně skončila i činnost žákovského parlamentu. Po covidové pauze naši Křečci nelenili a postarali se o mnohé… Připomeňme dopoledne ve škole, Halloween, Mikuláš, čarodějnice, přestávkové hry, Valentýn, knihobudku, sladké dráčky pro prvňáčky, podporu DD v Mlázovicích a útulku Místo NP, anketu pro ŠJ, Den bez aktovek, konzultace pro okolní školy, aj. Děkujeme za 
Více
Čertíci ze 4.B měli “z pekla štěstí”. V projektu Abeceda peněz s ČS se jim podařilo vyhrát 1. místo v ČR. A odměna byla přímo pohádková – kino Tajemství staré bambitky 2, včetně setkání s herci a producenty, věcné ceny a celkově zážitek na celý život. Gratulujeme a přejeme, ať se jich štěstí drží i nadále!
Více
Od 1. září 2022 dochází v naší školní jídelně ke zvýšení stravného pro všechny žáky. Žáci od 7 do 10 let – 27,- Kč Žáci od 11 do 14 let – 30,- Kč Žáci nad 15 let – 32,- Kč
Více